Bảy Viên Ngọc Rồng Z: Broly Trở Lại Lần Nữa

(Dragon Ball Z: Broly – Second Coming)

Nội dung

Broly đã trở lại và tìm cách trả thù Goku, không may là Goku đã qua đời. Liệu hành động lần này của hắn sẽ nhắm vào mục tiêu nào?