Bảy Viên Ngọc Rồng: Truyền Thuyết Shenron

(Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies)

Nội dung

Goku và những người bạn của mình phải ngăn chặn Vua Gurumes phá hủy thành phố để lấy hồng ngọc máu và thu thập bảy viên ngọc rồng.