ATM

(ATM)

Nội dung
Sua và Jib giống như bất kỳ cặp đôi nào khác trên thế giới này, ngoại trừ một ngoại lệ: trong 5 năm qua họ đã giữ bí mật về mối quan hệ của mình vì ngân hàng nơi họ làm việc có chính sách nghiêm ngặt Không có tình thân. Đó không phải là vấn đề lớn cho đến khi họ quyết định kết hôn. Vấn đề duy nhất? Ai trong số hai người loại A này sẽ đặt hôn nhân lên trước sự nghiệp và từ chức? Cả hai đều không sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt về niềm tin, cả hai đều biến sự cố thành cơ hội khi một máy ATM trục trặc ở tỉnh Chonburi rút ra hơn 130.000 đô la baht.