Asterix & Obelix: God Save Britannia

(Astérix & Obélix - Au service de Sa Majesté)

Nội dung
Asterix băng qua kênh để giúp người em họ thứ hai Anticlimax đối mặt với Julius Caesar và xâm lược người La Mã.