Ánh Sáng Vô Hình

(All the Light We Cannot See)

Nội dung
Trong những ngày cuối của Thế chiến II, số mệnh của một cô gái mù người Pháp và một người lính Đức giao thoa.