Anh Em Super Mario

(The Super Mario Bros. Movie)

Nội dung
Câu chuyện về cuộc phiêu lưu của anh em Super Mario đến vương quốc Nấm.