Action Pack giải cứu Giáng sinh

(The Action Pack Saves Christmas)

Nội dung
Action Pack bắt tay với ông già Noel để cứu nguy khi Teddy Von Taker tham lam âm mưu đánh cắp toàn bộ niềm vui Giáng sinh ở Hope Springs.