A Genius, Two Friends, and an Idiot

(A Genius, Two Friends, and an Idiot)

Nội dung

Ba kẻ bất hảo lên kế hoạch cướp 300.000 đô la từ một thiếu tá kỵ binh ghét Ấn Độ.